XIX Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii

Fotorelacja

Kliknij po więcej zdjęć

Jeszcze więcej zdjęć

Konferencja w Toruniu